Splošni pogoji prevozov oseb

IZVAJALEC

Izvajalec (NOMAD 2000 storitve d.o.o.) izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj sleherne storitve. Izvajalec ne opravlja prevozov mladoletnih oseb (brez spremstva ali pooblastila skrbnika) in živali (brez spremstva).

NAROČNIK

Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve iz ponudbe izvajalca. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Izvajalec ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.

REZERVACIJA / POTRDITEV REZERVACIJE

Rezervacija je potrjena, ko izvajalec za omenjeno storitev prejme dogovorjeno akontacijo za prevoz. Veljavne so le tiste rezervacije storitev, ki jih izvajalec tudi pisno potrdi. Rok za plačilo akontacije je naveden v ponudbi. Potrjena rezervacija vsebuje podatke naročnika, število oseb, potrditev zahtevanega termina, lokacije vstopa oziroma začetka poti, lokacija končne poti ter fiksno določeno ceno za rezervirano storitev. Nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.

PLAČILO STORITVE

Preostanek plačila (gotovinsko plačilo) se izvrši neposredno pred pričetkom same vožnje. Možna odstopanja so pogodbene stranke, ki naročajo storitve izvajalca za svoje upravičence. V tem primeru je obvezen dokument prejeta naročnica / pogodba podjetja ter pisno naročilo v obliki e-sporočila. Spisek potnikov je v tem primeru tudi obvezna sestavina naročila. Pogodbeni partnerji so upravičeni do plačila računa v dogovorjenem roku (po pogodbi) ali datumom določenim na izdanem računu.

ODPOVEDI

V primeru nenadnih / nepričakovanih odpovedi zaradi npr. sprememba prihoda letala na drugo letališče kot je bilo rezervirano in vplačano; izguba / zamuda leta v prihodu (po lastni krivdi); izvajalec ni dolžan vrniti vplačila za omenjeno storitev.

ZAČETEK VOŽNJE

Začetek vožnje je začetek vožnje definiran s trenutkom, ko naročnik in izvajalec skleneta pisni dogovor o storitvi: Ko naročnik zasede svoje mesto v vozilu, lahko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Ali po sistemu garaža-garaža.

PREKINITEV VOŽNJE

Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 km je predviden postanek do 10 min, ter do 20 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori s potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo.

KONEC VOŽNJE

Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi potniki. Ali po sistemu garaža-garaža.

OKVARA VOZILA

Okvara vozila izvajalcu nalaga obveznost priskrbeti nadomestni prevoz na svoje stroške. V primeru, kadar nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 6-ih ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, uporabniku povrne stroške prevoza / storitve v celoti.

Uporabnik v primeru okvare vozila na povrnitev drugih stroškov kot teh navedenih, ni upravičen. Okvara vozila ter vpliv višje sile ni razlog za odškodnino.

VARNOST IN ODGOVORNOST

Vsa vozila so ustrezno pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, nezgodno zavarovanje potnikov je vključeno v ceno prevoza. Vsa vozila imajo tudi zavarovanje z asistenco.

Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov pri čemer s tem ravnanjem lahko povzročijo škodo na vozilu ali sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, je voznik obvezen zaustaviti vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila.

PRTLJAGA

Naročnik prevoza je upravičen do 1 kosa ročne prtljage 8 kg (dimenzije 55 x 40 x 20 cm) in 1 kosa osebne prtljage (do 20 kg). Ob predhodni najavi / rezervaciji ter doplačilu je možna dodatna prtljaga, športna oprema, kolesa, smučarska oprema, jadralna deska itd ...

V kombi vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge. Voznik ne odgovarja za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu.

ODPOVED PREVOZA S STRANI IZVAJALCA

Zanj šteje vsaka odpoved prevoza izvajalca. Izvajalec lahko delno ali v celoti odpove prevoz, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti, jih predvideti ali preprečiti. Izvajalec lahko odpove vožnjo tudi v primeru, da se ni prijavilo najmanjše potrebno število potnikov oz. v primeru, da ostali prijavljeni niso plačali akontacije prevoza. Izvajalec je uporabnike dolžan obvestiti o odpovedi najmanj 24 ur pred pričetkom prevoza in jim v celoti vrniti vplačani denar.

ODPOVED PREVOZA S STRANI Naročnika

  • Naročnikova odpoved potovanja mora biti opravljena pisno (ustrezna je tudi oblika elektronske pošte na naslov: info@kombicenter.si).
  • Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije, ki znašajo:
  • do 7 dni pred prevozom - 30% vrednosti naročene vožnje,
  • od 7 do 5 dni pred prevozom - 80 % vrednosti naročene vožnje,
  • od 4 do 1 dan pred prevozom - 90 % vrednosti naročene vožnje,
  • na dan prevoza - 100 % vrednosti naročene vožnje,
  • plačilo minimalne akontacije za rezervacijo - ni povračila,
  • administrativne stroške: 5 EUR / rezervacija

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim odkritjem.

POPUSTI

Popuste in akcijsko ponudbo določa vodstvo družbe ter le te razločno navede v ceniku ponudbe.

VSTOPNA MESTA IN DODATNA DOPLAČILA IZVEN VNAPREJ DOLOČENIH VSTOPNIH MEST

Dodatne vrednosti ne zaračunavamo za potnike, kateri vstopajo v Ljubljani oz. za potnike katere poberemo na poti. Glavna postajališča so označena pri ceniku prevozov oseb. To pomeni, da brezplačno poberemo potnike ki so največ 5 km iz centra Ljubljane oziroma 2,5 km iz centra posameznega drugega vstopnega mesta (Novo Mesto, Vrhnika itd ...). Prevozi izven vstopnega mesta se zaračunavajo po minimalni ceni 0,25 € na prevoženi kilometer. Znesek se razdeli le med tiste osebe, ki so vstopile izven vstopnega mesta.